Ruqyah Rawati Gastrik & Sakit Perut / Powerful Ruqyah to Heal Stomach Ulcer and Gastric

Ruqyah Rawati Gastrik & Sakit Perut / Powerful Ruqyah to Heal Stomach Ulcer and Gastric


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia (untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup), demikian juga bulan-bulan yang mulia, dan binatang-binatang korban, dan kalong-kalong binatang korban itu. Yang demikian itu, supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran, sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka; sesungguhnya Allah Amat belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka. Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): “Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat); tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)”. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifatnya) kemudian ia kembali (merayu kepada Kami): – Katanya: ” Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya “. Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendaK ditujunya; Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah ia dengan berkata: “Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu)”. Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin, Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu. Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya? Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan; (Ingatlah) ketika engkau melihat (pada hari kiamat): orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya (iman dan amal soleh) mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka): “Berita yang mengembirakan kamu pada hari ini, (kamu akan beroleh) Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya; yang demikian itu adalah kemenangan yang besar”. (Ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan (untuk menerima balasan), – itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan (ingatlah), sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; yang demikian itulah kemenangan yang besar. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah ahli neraka, kekalah mereka di dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Oleh itu (berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan) janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan (ugama Allah). (Ingatkanlah orang-orang yang tidak beriman) akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat), dan mereka diseru supaya sujud maka mereka tidak dapat melakukannya, – Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka diliputi kehinaan; dan sesungguhnya mereka (di dunia) dahulu telahpun diseru supaya sujud (tetapi mereka enggan) sedang mereka dalam keadaan sihat. Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): “Taatlah dan kerjakanlah sembahyang”, mereka enggan mengerjakannya. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)! (Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman? Dan (tiap-tiap) makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan (ajal) yang tertentu masanya (yang telah ditetapkan oleh Allah). Dan (dengan yang demikian) sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan behagiannya dari balasan akhirat itu; dan Kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa ibni Maryam! Engkaukah yang berkata kepada manusia: `Jadikanlah daku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah? ‘ ” Nabi `Isa menjawab: “Maha Suci Engkau (wahai Tuhan)! Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak (mengatakannya). Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriMu; kerana sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Bertanyalah (wahai muhammad): “Hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah: “(Semuanya itu) adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas diriNya memberi rahmat. Demi sesungguhnya Ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya”. Orang-orang yang merugikan diri sendiri (dangan mensia-siakan pengurniaan Allah), maka mereka (dengan sebab yang tersebut) tidak beriman. Dan bagi Allah jualah apa yang ada pada waktu malam dan siang; dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, , tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. (Nabi Nuh terus bekerja) sehingga apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), Kami berfirman kepada Nabi Nuh: “Bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya (disebabkan kekufurannya), juga bawalah orang-orang beriman”. Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim, dengan membawa berita yang mengembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata: “Salam sejahtera kepadamu (wahai Ibrahim)”. Nabi Ibrahim menjawab: “Salam sejahtera kepada kamu”. Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka: seekor anak lembu yang dipanggang. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya) mereka berkata: “Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untuk membinasakan mereka)”. Dan isterinya pada ketika itu berdiri (mendengar), lalu ia ketawa (kerana hilang perasaan takutnya). Maka Kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya (melalui malaikat itu), bahawa ia akan mendapat seorang anak: Ishak, dan sesudah Ishak, (ia pula akan mendapat seorang cucu): Yaakub. (Al-Quran) ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya; dan supaya mereka mengetahui (dengan hujjah-hujjah yang tersebut di dalamnya) bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa; dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran, beringat dan insaf. Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)”. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

94 Comments

 1. Gastric saya sembuhkn dngn sllu baca Alquran bgitupula ku rutin sllu minum larutn tpung tapioka dan rebus ubi jalar alhmdulillah sembuh skrng mkan pedas juga alhmdulillah tk pedih

 2. Assalamualaikum Doakan saya cepat sembuh ya. Dah 2 kali kena sakit perut. Belah kiri bawah nie. . Moga kita dilindungi dari segala penyakit. Amin

 3. Assalamualaikum pak ustad,saya skt asam lambung sudah 8 thn tp blom sembuh jg,saya sering sesak nafas kl asam lambung nya naik,mulut terasa asam,perut perih,kepala pusing,jantung suka bedebar,minta tlng doa nya pak ustad,agar saya bs segera sembuh dr penyakit yg menyiksa ini.wasalam…

 4. Asalammualaikum ustad, sy udh hmpir 12th. Sakit beser minum gk minum kencing, kmna2 gk nyaman di hantui kencing terus. Smpi pd wktu sy prtma x sakit sy demam lanjut tipes. Karna beser tak kunjung sembuh. Smpi ada seorng tmn sy di kasih 1botol akua air putih dr seorang syeh/koko orng garut smpi dia mau nyembukan asal rutin air putih dr dia. Berhubung jauh cumn x. Smpt dia blng kalu udh kpgang bnyk tangan dokter dia gk bs nanganin lg. Smpi skrng tak kunjung sembuh. Kata seorang syeh/koko bilng inpeksi saluran kncing smpi sy berobat sana sini hasil bagus. Gk ada apa2 tp brsa kalu mkn sembarangan pedes, baso, mie , santan ,jengkol, pete duren buah2han es dingin2, yg harusnya di pantangin kata syeh/koko yg orng garut blng harus pantangan. Tp sy bandel alhasil smpi skrng sy gk nymn hidup enk tp tidak bs menikmatinya. Semuga dgn dgr lantunin ayat ini sy bs sembuh & di beri mukjizat sm allah aamiin ya robalalamin

 5. assalamualaikum ustd,saya suka sesak nafas,udh dirongsen at sinar x kedokter spesialis paru tp paru2 bagus,udh diksh obat masih suka sesak,dada kiri suka sakit,nafas pendek,suka keringet dingin ustd,apkah bisa diruqiyah ustd

 6. Terimakasih p.ustad..saya mengalami sakit gastrik sudah lama…mohon doakan kesembuhan buat sya…dan semoga semua teman yang mengalami sakit seperti saya bisa sembuh juga karna allah swt..amin

 7. Assalamualaikum terima kasih… Sy sakit perut yg kuat dalam keadaan sy hamil skrg bila mlm rasa nya mmg sakit Tanya Allah Jew yg tw…

 8. assalamualaikum pak uztas. aku sering sesak trus kaya berasa gas ke tenggorokan. perut kembung atas kanan. sering gak tenang. kenapa ya pak ustas.

 9. Ya Allah kau berilah kesembuhan kepada ku & hambaMu yang lain agar kami dapat menjalankan segala tanggungjawab terhadapMu dalam keadaan yang tenang..Aamiin..Aamiin..Ya rabbal alamiin..

 10. Aslkm ustad sya sakit asam lambung sudah lama sudah berobat kemana2 tapi blm sembuh.. Mhn pencerahanya ustad saya hrs bgaimana

 11. Bismillahirrahmaanirrahiim,,ya Allah sembuhkan aku Trimakasih,ya Allah dada perut punggung semua pada sakit,semoga dengan mendengarkan Rukiyah ini bisa sembuh dengan pertolongan ENGKAU YA ALLAH

 12. assalamualaikum pk ustat saya muhon doanya untuk suami saya karna suami saya sering sesek menderita paru2 dan jantung
  mohon pencerna anya pk ustat untuk suami saya

 13. aslamualaikum ustadz , sy mau bertanya apa ruqiah ni aman buat ank sy ? ank sy berusia 1 thn .sakit kembung dan keras skli dan suka kambuh2

 14. Alhamdulillah sewaktu saya sakit perut sangat dengar ayat ruqyah ini berangsur membaik.. perut saya bergejolak lalu tdk sakit.. terimakasih ustadz

 15. Saya gasterik semasa darjah 2 skrg saya dah form4 setiap kali gasterik saya merasa sesak nafas muntah2,meraung dan sebagainya tapi selepas dengar ayat ruqiyah saya kurang skit sakitnya itulah kekuasaan ayat2 suci alquran

 16. Saya pun sakit gastrik rasa sakit di dada . Perut sakit . Dada jadi terbakar . Alhamdulilah saya baca surah ini insyallah sembuh . Ustaz tolong doakn supaya kesihatan saya kembali macam biasa

 17. Ya Allah sembuh kanlah semua penyakit yang ada di dalam tubuhku angkat lah keluar kanlah sembuh kanlah aku seperti sediakala Amiin

 18. Ya ALLAH SWT,angkat lah penyakitku ini lambungku selalu sakit bolak balik kadang hilang kadang balik lagi sdah lama skali penyakit ini aq derita udah tujuh tahun smoga aq bisa sembuh ya ALLAH amin ya rob .ustad tolong doakan jg sy spaya sembuh dri penyakit ini .trima kasih bnyak ustad

 19. Assalamulaikum ustadz,name saye fadel,saye asal riau,4hari yang lalu dah ade keluhan sakit bagian perot sebelah kanan terase panas susah nak buang hajat,mohon bimbingan serta doa buat saye ustadz,semoga saye lekas semboh,bisa menjalankan ibadah dengan selese,amin.

 20. Maa shaa ALLAH… Atas izin ALLAH Subhanahu wa taala yang mahakuasa setiap ana kambuh dengarkan ruqyah ini allhamdulillah banyak perubahan, sakit berangsur 2 sembuh. Yakinlah pada sang pencipta Alam semesta ini… Tidak ada yang mustahil jika ALLAH berkehendak. Marilah dekatkan diri pada ALLAH dengan lebih taat beribadah. Jangan pernah lelah berdoa minta kesembuhan pada sang khalik. 😃

 21. Asalamualaikum ust,terima kasih atas ruqyah nya…mudah mudahan mendapat keberkatan dan di izin kan oleh Nya agar penyakit sy ini di sembuhkan dgn kadar segera. Amin ya rabbal alamin

 22. assalammualaikum ustaz…sya nk tnya ni…klau dh ambik cawan lpastu tuangkn air ke dalam cwn…bukak ruqyah ni smpai habis ke?

 23. Assalamuallaikum wr wb.
  Mohon ijin ngeputar tilwah til qur'an admin, semoga allah memberikan kesembuhan, kpda umma saya. Dan yg menguplod dan membacara al qur'an dibls kebaikan tiada tara kebaikan, dan dimudahkan segala urusannya! Aamiin. Sekali lagi makasih admin

 24. Sya sdg mndngarkan ayat ini.. Mdh2an cpt smbuh sakit gastrik sya. Udh 10 hari sya mnderita skt gastrik ini. Udh mnum obat dari dokter.. Smoga dgn mndengarkan ayat ini cpt diangkat pnyakit sya. Amien

 25. Alhamdulillah denger doa ini, perut saya dingin, mohon doakan nya supaya saya cepat sembuh dan terus menjalani perintah Allah dengan nyaman dan sehat

 26. obat sakit mah atau qastrik ambil kunyit kuninq cari yanq besar bulat secukupnya cuci bersih lalu di bakar sampai hitam kunyit keluarkan dari api parut sampai halus kasih air putih air sudah matanq air dinqin secukupnya tambahkan manis madu 1 sendok aduk rata sebelum di minum baca surah al fatihah 7 kali lanqsunq di minum sampai habis lakukan setiap hari sampai sembuh hindari makan cabe timun nanqka insyah allah anda sembuh amiinn YRA

 27. Nayak saudara/saudari gimna ini perut Terasa kembung dan panas Nyeri. jarang buwang air besar gitu tapi kalau dengar ayat rukiyah rasa kembung hilang. Rasa panas hilang gitu…nyeri hilang muntah 5x gitu trus buwang air besar nya dikit gt..tapi ngk mendengarkn ayat rukiyah kembuh lagi gt..coba di jelasin panyakit ap itu…soalnya kata dokter cuma darah kotor yng lain ngk ada katanya

 28. Ya Allah dh kena gerd 12.. On / of.. Ni teruk kna berat badan dn trun 10kg.. Ya Allah sembuhkan lah penyakit ku.. minta sahabat semua tlg doakan kesembuhan saya insya Allah.. Aamiin

 29. Syapun sm.sdh 2thn mengidp gastritis itu hsil scanopy rmhskit trmhl di macau China tpi stlh 3 bln USG dan x.ray dan scanopy gastric kmbuh dtg dn.prgi..sdh brbgai cara trp dtg dan dtg trs kgd aku stres mikirin.pnykit..satu"nya jln mndktkn dri sm allah mmnta sm,allah untuk kesmbuhn..smoga dgn rajin.mndgrkn ayat ruqiyah ini hri sy tenang dan smbuh..amiinnn

 30. Sangat bermanfaat ruqyah nyah .. smga penyakit kita d sembuhkan Allah SWT dan d berikan umur yg panjang serta bermanfaat dan barokah Aamiin allahuma Aamiin ya robal Al-Amin ..

 31. Ak kl g mkn sayur sehari daja boll sy pecah berdarah kl pup krn kekurangan byk serat …smoga stlh mendengarkan ini lambung sy sembuh dan pencernaan sy sehat kembali .amin
  Kmrn dgrin ini sy ada rasa mules dan kentut pdhl perut sy susah mules dan ssh kentut entsh kebetulan mules krn makanan atau krn ini sy tdk tau

 32. Sy gastrik tdk prnh skt cm perut keras dan kl g mkn sayur lgsg kl pup darahnya kluar ….dan ukuran fases pun g normal sgt kcl jadi munkin ini yg bkn perut keras krn kotoran g bisa bersih …..smiga stlh ini sy smbuh dan dinormalkan kembali fases sy sperty dulu…amin

 33. Yaa Allah berikanlah kesembuhan utk Ayahanda hamba,sungguh hamba tdk tega mlht ayah hamba trus merintih perih/nyeri pd lambung & ulu hatinya disebelah kiri yg teramat sangat bhkan kadang sakitnya menyeluruh pd area perutnya,tlg ya Allah angkat penyakitnya sht kn kembali ayahanda hamba,agar kmi bs melihat kebahagiaan diwajahnya Amin

 34. Semoga kita semua y mengalami sakit gestrek ini d sembuh kan oleh allah…sya pun mengalami sakit gestrek suda 4tahun… Gejalah2 nya seperti….
  Sakit perut,sakit dada,sakit tekak,sesak nafas,lemas badan,pening kepala,sesak nafas ketika makan,sukar menelan….
  Semoga allah mengangkat penyakit kita dan pulih seperti sedia kala..
  Aamiin…

 35. 🤲YA" ALLaH" yg Maha penyembuh sembuhkan sakit hambamu ini agar bisa menjalankan ibadah puasa RAmadhan .AMiN YA ROBBAL ALAMIN

 36. Assalamualaikum ustad perut saya sakit tolong doakan semoga cepat sembuh ustad terimakasih ustad asalamualaikum wr.wb

 37. Ya allah…Angkatlah penyakit yg ad diriku tampa meninggalkan penyakit yg lain.semoga aja setelah diriku mendengarkan ayat2 rukyah ini sakit ku membaik ya allah yg aku rasakan saat ini.stelah dirawat 4hari tp masih merasakan sakit di ulu hati ku ini…

 38. Sy g bisa kentus stlh dgr ini beberapa kali sy kentut sjk smlm sampe dkrg sdh kentut ada 10 x apakah ini hsl ruqiyah ..biasanya sy cm kentut mlm skali sampai pg pun blm kentut pk cari cara dulu br sy kentut itupun skali sampai siang kam 2an pun sy blm kentus…stlh dgr ini sy sdh kentut berkali kali…terima ksh utk alloh jg utk yg bc ayat ini

 39. Alhamdulillah sy menemukan chanel ini…sy jg sakit asam lambung lbh dr 1 th…sdh bny pengobatan scr medis..d jg mengkonsumsi spt anjuran dlm islam. Tiap mlm bhkan siang atau sore memutar ayat2 penyembuh sakit. Smg dg rukyah ini makin cpt menyembuhkan d sy sehat lg…aamiin Yaa Allah…
  Trm kasih ustadz atas doa2nya..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*